RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Oldřich Liska

 

1881 Kamhajek

1959 Brno

O autorovi

Vyučil se zedníkem v Praze ve Společenstvu stavebních a výtvarných řemesel. Po vyučení v roce 1899 studoval nejprve na Státní průmyslové škole v Praze a v roce 1901 odešel na Uměleckoprůmyslovou školu do Drážďan. Praxi v oboru získával i během studií u pražské stavební firmy Matěje Blechy. Po skončení vojenské služby v roce 1905 byl na praxi ve stavební firmě Niklíček v Poličce. Po roční praxi se vrátil do Drážďan, kde pracoval jako projektant v atelieru Heinricha Watzlavika. Pak navštívil Mnichov, kde se v roce 1908 seznámil s architektem Ladislavem Skřivánkem, v jehož ateliéru ve Vídni byl následně rok zaměstnán. V roce 1909 se vrátil do Čech a přijal místo projektanta ve stavební firmě Josefa Jihlavce v Hradci Králové. S tímto městem byla spojena převážná část jeho života i tvorby. Ještě před 1. světovou válkou se stal spolumajitelem projekční kanceláře Fňouk–stavitel & Liska–architekt a po válce pracoval u města jako vedoucí projektant Stavební společnosti a zaměstnanec Technické kanceláře. V roce 1921 založil vlastní projekční kancelář s ateliérem, která se stala počátkem 30. let součástí jeho nově postavené vily, kterou sám projektoval. Po 2. světové válce, veden snahou podílet se na obnově válkou zničených míst, odešel z Hradce Králové do Opavy, kde se po roce 1948 stal zaměstnancem Stavoprojektu. Zemřel 8. 12. 1959 ve věku 78 let v Brně.

Stavby na jiných místech

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové (1911-12) Vila Václava Ulrycha v Pardubicích(1923–24)
Sokolovna v Sobotce (1929)
Tylovo divadlo v Lomnici nad Popelkou (1929-30)
Vlastní vila s projekční kanceláří v Hradci Králové (1932)
Městské lázně v Hradci Králové (1928-33)

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

abART:
cs.isabart.org

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

Archiweb:
www.archiweb.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

TACE:
www.theatre-architecture.eu

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

StavbaWEB:
stavbaweb.dumabyt.cz

Stavby autora

[IMG]

1927 Vila Rudolfa Háska