RSS Facebook

Karta stavby 

Stará radnice

 
Dolní náměstí | Jablonec nad Nisou - Centrum 600
Neuer Markt, Kaiser-Wilhelm-Platz, Masaryk-Platz, Konrad-Henlein-Platz, Švermovo náměstí
GPS: 50.7231861N, 15.1706875E
Autor:
Gustav Sachers
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1867 - 1869
Sloh:
Neorenesance
Aktuální název:
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
O stavbě

Budova staré radnice byla postavena v letech 1867–1869 na základě projektu libereckého architekta a stavitele Gustava Sacherse ve stylu mnichovsky orientované neorenesanci, tzv. obloukovém stylu (Rundbogenstil). Nárožní budova s mohutnou věží dodnes tvoří dominantu Dolního náměstí a představuje výmluvného svědka přerodu podhorské vsi v metropoli bižuterního průmyslu. Do stavby nové, výstavné poštovní budovy sloužila zpočátku i za sídlo hlavní pošty. V roce 1901 byla rozšířena o přístavbu z Chvojkovy ulice a v průběhu třicátých letech došlo k přemístění vchodu do věže. Svému účelu sloužila až do roku 1933, kdy byla slavnostně otevřena velkorysá nová radnice na Horním náměstí a stará radniční budova byla využívána pro zdejší německou knihovnu. Další rozsáhlou přestavbou prošla radnice v sedmdesátých letech, kdy byla celá budova adaptována pro potřeby městské knihovny. Z této doby se v interiérech dochovala i kvalitní umělecká výzdoba, mj. mosazné plastiky Vratislava K. Nováka, skleněné vitráže a obraz Jablonec Jiřího Dostála.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu složka domu čp. 600

Odkazy

Stránky Městské knihovny Jablonec nad Nisou:
knihovna.mestojablonec.cz

Výskyty v jiných databázích

Monumnet (památkově chráněné stavby):
monumnet.npu.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

[IMG]

Současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Řez

SMJ, ASÚ

[IMG]

Historický snímek zasedacího sálu

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Stará radnice na dobové pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Stará radnice před rokem 1900

Městská knihovna Jablonec nad Nisou

[IMG]

Radnice na dobové pohlednici

Jablonecké procházky

[IMG]

Stará radnice na pohlednici z meziválečného období

Jablonecké procházky

[IMG]

Stará radnice s věží nové radnice v pozadí na pohlednici z meziválečného období

Archiv J. Zemana