RSS Facebook

Karta stavby 

Starokatolický kostel

 
Husova | Jablonec nad Nisou - Centrum
Döllinger Strasse
GPS: 50.7250803N, 15.1860778E
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1900 - 1901
Sloh:
Secese
Historický název:
Altkatolische Kirche
O stavbě

Starokatolický kostel lze bez nadsázky označit za nejušlechtilejší a slohově nejčistší secesní kostel na našem území. Zajímavé je také uplatnění železobetonové konstrukce, pronikající do sakrální architektury ze soudobých industriálních objektů. Objednavatelem novostavby byla jablonecká starokatolická obec,která se vzhledem k nárůstu svých členů rozhodla postavit si nový svatostánek.Díky tomu,že členy obce bylo mnoho zámožných liberálních podnikatelů,bylo možné ihned přistoupit k realizaci záměru. Mnozí z členů obce očekávali, že nový kostel bude pojat tradičně v historizujícím rámci obdobně jako starokatolický kostel nedaleké Desné.Nakonec však byl pro jeho stavbu vybrán mladý Zasche,pravděpodobně pod vlivem jeho návrhů římskokatolického kostela,které zrovna vystavoval.Plány Zasche dodal již v polovině června roku 1900, takže již během léta byla stavba zahájena,přičemž stavebním dozorem byl pověřen sám autor. Kostel je jednolodní stavbou s kněžištěm orientovaným k severovýchodu.Před loď je předsazena krátká vstupní předsíň, kterou se vchází do zádveří pod kruchtou.Zprava se přimyká malá křestní kaple,vlevo je umístěno schodiště do věže. Závěr lodi je tvořen osazeným polygonálním kněžištěm,propojeným schodištěm se sakristií,netradičně situovanou do polozapuštěného suterénu. Ve stejné úrovni byl i byt kostelníka a kotelna. Vstupní portál je umístěn na podestě v úrovni zvýšeného přízemí a vede k němu žulové schodiště. Zakončen je výrazným secesním štítem a po stranách stojí nárožní skulptury zpívajících andělů. Neméně výraznou partií hlavního průčelí je také vysoký zaoblený štít.Nad portálem v úrovni kruchty je umístěno kulaté okno,pod nímž je ve štuku proveden nápis Uhre sei Gott in der Hohe und Frieden Menschen auf Erden. Dominantou elegantního kostela je subtilní hranolová věž,asymetricky umístěná vlevo od osy hlavního průčelí.K patě se kónicky rozšiřuje a její nároží je plastickyzvýrazněno-v úrovni korunní římsy lodi jsou umístěny nárožní reliéfys motivem slunce a krátké vlysy s motivem draků. Kostel má vedle svých nepochybných architektonických kvalit rovněž nezastupitelný urbanistický význam v organismu města, který podtrhuje navazující skupina tzv. Scheiblerových domů (1903) a fary,které tvoří jednotnou uliční frontu.Domy projektoval Zascheho jablonecký kolega Robert Hemmrich,který zde navázal Zascheho koncepci uplatněnou při výstavbě kostela.

Kde kostel najdete

Mapy.cz

Literatura

GÜNTHER, Rudolf. Josef Zasche. Lebensbild eines Architekten.; München : Bogen-Verlag 1971.
KOBER Jan (et al.). Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou., Jablonec nad Nisou: Informační centrum Městského úřadu v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Městskou galerií MY a Spolkem přátel města Jablonec nad Nisou 2004.

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
www.topomomo.eu

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archindex cz:
www.archindex.cz

[IMG]

Celkový pohled na kostel

Foto J. Zeman

[IMG]

Závěr

Starokatolická církev

[IMG]

Původní plánová dokumentace, hlavní průčelí

Starokatolická církev

[IMG]

Boční fasáda

Starokatolická církev

[IMG]

Řez

Starokatolická církev

[IMG]

Kostel na historickém snímku. V popředí tzv. Scheiblerovy domy (1903) od Roberta Hemmricha

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Kostel na historickém snímku

Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Vstupní portál

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štukové výzdoby štítu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail věže

Foto J. Zeman

[IMG]

Kněžiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Vitraj v lodi

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail svítidla v lodi

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail pilastru v lodi

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail hlavice pilastru

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail zrestaurované výmalby presbytáře

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail zrestaurované výmalby presbytáře

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled k oltáři s nově zrestaurovanou výmalbou

Foto J. Zeman

[IMG]

Nově zrestaurovaná výmalba presbytáře

Foto J. Zeman

[IMG]

Kostel na historické pohlednici

Archiv J. Zemana