RSS Facebook

Karta stavby 

Úřednické domy firmy Liebieg

 
Příčná, Stavbařů | Železný Brod 188, 410, 411
Eisenbrod
GPS: 50.6403953N, 15.2514456E
Autor:
Jakob Schmeissner
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1910 - 1911
Sloh:
doznívající secese s prvky moderny a heimatstylu
O stavbě

Od roku 1859, kdy firma Johann Liebieg & Co. zakoupila pozemky v Železném Brodu, zde budovala až do roku 1865 přádelnu baviny. Součástí areálu byla i dělnická kolonie postavená v letech 1865-76 na obdélném půdorysu o šesti kotážových domech s kůlnami a školní budovou ve středu vzniklého vnitrobloku. V roce 1910 pak došlo k rozšíření zaměstnanecké kolonie o dva úřednické dvojdomy se společenským domem a hotelem „Město Hamburk“. Plánová dokumentace k hostinci je signovaná pražskou architektonickou firmou Pohl & Kutsche a pochází z května 1911, kdy bylo vydáno i stavební povolení. Kolaudace proběhla 15. prosince téhož roku. Hotel byl v roce 2003 barbarsky zbořen a ustoupil stavbě tuctového velkoplošného nákupního střediska. Hotel a společenský dům (čp. 432) tvořila patrová stavba s mansardovou střechou se štíty, která byla obrácená směrem k městu a kolmo na ni směrem k továrně navazovala přízemní přístavba sálu s valbovou střechou prostoupenou odvětrávací věžičkou. Úřednické dvojvily pak mají takřka identickou formu jako dvojdomy čp. 428 a 431–IV v „Liebiegově městečku

Kde domy najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Městský úřad Železný Brod, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 118, 410 a 411
ŠTERNOVÁ, Petra ed. Jakob Schmeissner: z mého života a tvorby. V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2020. 343 stran. ISBN 978-80-87810-44-6.

[IMG]

Plánová dokumentace domu čp. 411

MěÚ Železný Brod, ASÚ

[IMG]

Historická pohlednice kolonie a přádelny

Soukromá sbírka

[IMG]

Historický snímek hotelu „Město Hamburk“

Soukromá sbírka

[IMG]

Dvojdům čp. 118 a 410

Foto J. Zeman

[IMG]

Dvojdům čp. 411

Foto J. Zeman

[IMG]

Dvojdům čp. 118 a 410

Foto J. Zeman

[IMG]

Brána u dvojdomu čp. 118 a 410

Foto J. Zeman