RSS Facebook

O projektu

Jablonecký okres se stal rakouskou Kalifornií. Cizinci sem proudili ze všech stran, aby tu udělali štěstí

(Adolf Benda: Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung, 1871)

 

Jablonec nad Nisou je srdcem, do něhož se sbíhají tepny z celého kraje. Nejen severní Pojizeří, také vzdálenější kraje v Podkrkonoší jsou napojeny na jeho světovou známost a mají z ní slušný užitek. Město leží v rozvlněné kotlině jako v náručí hor, uprostřed věnce kopců a ze všech stran je na něj krásný pohled. Milovník přírody nachází v jeho okolí velké množství půvabů, k nimž se rád vrací. Jablonec byl městem dělníků a boháčů. V desítkách továren bez komínů pracovalo tisíce lidí a další tisíce pracovaly v několika stech domáckých výrobnách. Před každou sezonou, ba po celý rok, přijížděli kupci z nejvzdálenější ciziny a každý našel, co hledal. Vlídné přijetí, dobré zboží i dobrou společnost. Jeho vývoj závisel na hospodářské prosperitě a ta byla jistě znamenitá, uvážíme-li, že do dnešních rozměrů vyrostlo město americkým tempem.

(Jindra Jan Volprecht: Jablonec n. N. včera, dnes a zítra, 1945)

 

Jablonec III Gablonz vzniká jako odezva na palčivou potřebu vytvořit dosud chybějící odbornou platformu, online databázi kvalitní a historicky cenné architektury pro Jablonec a okolí i jako místo veřejné diskuze nad zacházením s prostředím, v němž denně žijeme. Domníváme se, že všechny nešťastné zásahy do městské struktury jsou způsobeny tím, že jsme dostatečně neporozuměli duchu místa, který je nám stále cizí. Člověku se lépe ničí to, co nezná. Cílem stránek je zmapování architektonického vývoje Jablonce, a tím oživení historické paměti a základních vazeb mezi městským prostorem a jeho obyvateli. Webový portál je přímo inspirován koncepcí starších sourozenců Ústí /// Aussig.net, Teplice /// Teplitz.net, Liberec:Reichenberg.net, Děčín /// Tetschen.net a Litoměřice /// Leitmeritz.net. Koncepčně na portály navazujeme a sdílíme s nimi databázi. V současné době probíhají veškeré aktualizace webu jako zcela dobrovolná a nezisková aktivita.

 

Garantem projektu Jablonec III Gablonz je jablonecký spolek PLAC, jehož hlavním cílem je kultivace veřejného prostoru města a krajiny. K našemu zapojení do rodiny portálů mapujících historickou paměť severočeských měst nás vybídli naši liberečtí kolegové, zejména pak Jaroslav Zeman, který je zároveň autorem řady zde publikovaných článků. K badatelské práci jsme získali i další autorky a autory, kteří s PLACem dlouhodobě spolupracují.

 

Mapujeme důležité stavby na Jablonecku, zejména ty, u nichž je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou stavby postavené po roce 1850 až do současnosti. V této době zažilo celé Jablonecko a zejména Jablonec nad Nisou ohromný ekonomický a industriální rozvoj, neustálou transformaci, která se promítla do urbanistického vývoje a stavebnictví více než do čehokoliv jiného.

Věříme, že tyto stránky podpoří i město a že je nenecháte o samotě svou aktivitou ani vy. Uvítáme jakýkoliv aktivismus, veškeré doplňující informace či objevy, scany dokumentů, bakalářské a diplomové práce nebo odkazy na zdroje. Projekt je apolitický; jeho účelem je lidi stmelovat, nikoliv rozdělovat.

Metodika práce

Objekty, které zveřejňujeme, musí vykazovat architektonickou kvalitu, případně odrážet názory a fenomény své doby v architektuře. Mechanicky toho dosahujeme selekcí autorů a staveb podle několika kritérií:

  • výskyt autora v odborné literatuře
  • výskyt autora ve webových databázích
  • výskyt autora nebo stavby v dobových publikacích
  • kvalita v kontextu dobové scény
  • reprezentace určitého fenoménu
  • vliv projektu na město
O nás

PLAC (Platform for Landscape, Architecture and Culture)
Hlavním cílem spolku PLAC je kultivace veřejného prostoru města a krajiny. Spolek vznikl na podzim r. 2013 a ve své činnosti navázal na dřívější projekty svých zakladatelů, např. Městské zásahy Jablonec. Vedle apelování na zkvalitňování veřejného prostoru města a koncepční plánování jeho dalšího rozvoje se spolek věnuje pořádání přednášek (cyklus Tištěná architektura, od r. 2012), besed, workshopů, happeningů, výstav a jiných podobných aktivit. Připravujeme jablonecký program celorepublikového festivalu Den architektury (od r. 2011). V rámci snahy o zmapování různých vrstev města jsme vydali knižního průvodce po výtvarném umění ve veřejném prostoru Jablonce (O jablku a dalších, 2014). Na podzim r. 2015 jsme otevřeli Galerii Kaplička, malou site-specific galerii v barokní kapličce uprostřed sídliště Mšeno, která se zaměřuje na současné vizuální umění.

Kontakty na autory

Jaroslav Zeman
zeman.jaroslav@gmail.com


Dita Procházková

tatodita@seznam.cz


Jana Zasche
, roz. Pytlíková
jana.pytlikova@seznam.cz


PLAC

placjablonec.cz
Mírové náměstí 492/11
466 01 Jablonec nad Nisou
info@placjablonec.cz
tel. 776 728 546 (tajemnice Dana Janatová)


Občanské sdružení 400/27

Na Výsluní 2098/13
400 11 Ústí nad Labem

 

Mgr. Jaroslav Zeman (1978, Liberec) je liberecko-pražský kunsthistorik. Po koketeriích s užitým uměním na Střední umělecké škole ve Frýdlantu a Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou vystudoval dějiny umění na FF UK u Ing. Petra Macka Ph.D. Specializuje se na dlouho opomíjené architektonické dědictví českých Němců.

 

Ing. arch. Dita Procházková (1983, Jablonec nad Nisou) vystudovala architekturu na FA ČVUT. Po studiích pracovala v ateliéru SIADESIGN Liberec. V současnosti spolupracuje při rodičovské dovolené s architektonickým studiem Archidee a podílí se na aktivitách PLACu, např. na organizaci Svátku hudby.

 

Ing. Jana Zasche, (1981, Jablonec nad Nisou) absolvovala FSV ČVUT, obor Pozemní stavby a architektura. Po studiích pracovala pro architektonické ateliéry Sladký&Partners a Atelier KUBUS. Momentálně se věnuje především rodině v rámci rodičovské dovolené. S architektem Josefem Zasche ji sice krom jména pojí pouze láska k architektuře, do mapování tvorby tohoto významného jabloneckého rodáka se však vložila s velkým nadšením.

 

Spolupracujeme s

Nadace české architektury – finanční podpora projektu Jablonec III Gablonz pro r. 2015

Občanské sdružení 400/27 Garant projektu Ústí - Aussig.net (www.usti-aussig.net). Sdružení v roce 2001 založila skupina tehdejších studentů Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jejich cílem je především organizování dlouhodobějších dokumentaristických fotografických projektů, které mají ale přesah i do dalších oborů, například do sociologie či architektury. Sdružení má za sebou v tuto chvíli už několik projektů: V letech 2001 a 2002 organizovalo roční fotografické mapování života v Ústí nad Labem . V letech 2005 a 2006 pak členové sdružení pracovali na projektu Obrázky z mé rodné vesnice Lipová – Spansdorf 1915 – 2005 (www.lipova-spansdorf.net), který vychází z díla někdejšího ústeckého archiváře F. J. Umlaufta.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Poděkování za poskytnutí materiálů a jinou pomoc

 

Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou

Petr Freiwillig, NPÚ, ÚOP v Liberci

Ivan Rous

 

Programátor: Martin Bálek