RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Doteky moderny na periferii

27. 11. 2023 | Již před časem vydala Technická univerzita v Liberci česko-německou publikaci DOTEKY MODERNY NA PERIFERII / BERÜHRUNGEN DER MODERNE AN DER PERIPHERIE, na které jsme se podíleli. Kniha je součástí pokračování výzkumu TOPOMOMO, jehož první část probíhala již před devíti lety. Projekt „TOPOMOMO – Experimentální území moderny“ se zabývá meziválečnou architekturou v česko-saském příhraničí. Jedná se o projekt spolupráce mezi Nadací Schminkeho dům (Stiftung Haus Schminke) ze saské Lobavy (Löbau) a Technickou univerzitou v Liberci. Knihu, kde nechybí ani pozoruhodný soubor jabloneckých funkcionalistických knih, si můžete nyní v elektronické podobě přečíst i na našem webu.

[IMG]

Příběh paneláku v Libereckém kraji

03. 07. 2017 | Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibliuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

[IMG]

Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou

29. 10. 2016 | Dalším přírůstkem virtuální knihovny je zajímavá a erudovaná studie z pera Petra Freiwilliga, který se zde zaobírá recepcí zlínské "baťovské" architektury v kontextu průmyslové výstavby na severu Čech. Tu v případě Jablonce realizoval zejména podnik Centroprojekt Gottwaldov, jenž byl přímým nástupcem Baťovy projekční kanceláře a mj. stojí také za pozoruhodnou výškovou budovou SVÚT v Liberci, dnešním sídlem krajského úřadu.

[IMG]

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

16. 02. 2016 | Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.

[IMG]

Háskova vila

09. 02. 2015 | Pozoruhodná vila postavená pro manžele Jaroslava a Zdenku Háskovy představuje Lauterbachovu první realizaci na území Jablonce nad Nisou. V jejích elegantních formách jsou patrné nautické tendence aerodynamického funkcionalismu, příznačného pro tzv. vratislavskou školu, jejímž nejvýznamnějším protagonistou byl Hans Scharoun. V rámci virtuální knihovny přinášíme článek o Háskově vile, uveřejněném v prestižním periodiku Innen-Dekoration v roce 1932.