RSS Facebook

Článek 

Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou

29. 10. 2016 | autor: Petr Freiwillig

Dalším přírůstkem virtuální knihovny je zajímavá a erudovaná studie z pera Petra Freiwilliga, který se zde zaobírá recepcí zlínské "baťovské" architektury v kontextu průmyslové výstavby na severu Čech. Tu v případě Jablonce realizoval zejména podnik Centroprojekt Gottwaldov, jenž byl přímým nástupcem Baťovy projekční kanceláře a mj. stojí také za pozoruhodnou výškovou budovou SVÚT v Liberci, dnešním sídlem krajského úřadu.