RSS Facebook

Karta stavby 

Bývalá porodnice

 
Turnovská | Jablonec nad Nisou - Centrum 2700
Radler Strasse
GPS: 50.7140686N, 15.1601489E
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1927 - 1932
Sloh:
Tradicionalismus s prvky art déco
Historický název:
Bezirksiechenhaus
O stavbě

O výstavbě nové moderní budovy, určené pro nevyléčitelně nemocné, přestárlé a nepohyblivé pacienty v rámci politického okresu Jablonec nad Nisou bylo rozhodnuto Okresní správou v roce 1927. Mohutná, tradicionalisticky orientovaná budova na půdorysu široce otevřeného písmene U spočívá na masivním žulovém soklu a je kryta soustavou valbových střech. Hlavní průčelí s takřka zámecky řešenou, dvojramennou přístupovou cestou je přísně symetricky komponováno a jeho centralitu zdůrazňuje mělký střední rizalit s předsazeným monumentálním portikem a trojstěnným arkýřem. Portikus hlavního vstupu flankuje dvojice mohutných polosloupů, která mu dodává značnou monumentalitu. Prosté fasády jsou rytmizovány pravidelným rastrem sdružených oken s jednoduchou černobílou abstraktní mozaikou, patrně ze 70. let 20. století. Fasády posledního podlaží středního rizalitu jsou pak pojednány jednoduchou, proudnicovou ornamentikou. Součástí rozlehlého areálu s rozlehlou zahradou s parkovou úpravou byla původně i drobná, samostatně stojící marnice. Strohému, střídmému exteriéru odpovídal i racionálně řešený půdorys, který byl koncipován podle nejmodernějších zásad odpovídajících dobovým požadavkům na zdravotnická zařízení. Pokoje pacientů a denní místnosti byly proto orientovány na sluneční strany, tedy východ a jih, na sever byla obrácena pouze část střední chodby, umožňující přístup do pokojů a kryté terasy s velkoformátovými obloukovými okny byly orientované na západní stranu, poskytující hluboké proslunění ve večerních hodinách. Přízemí bylo vyhrazeno ženskému oddělení, kde se nacházela denní místnost, 13 čtyřlůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, kancelář správce, sesterna, ošetřovna, toalety, koupelny, umývárny, přípravna a zmíněná terasa. Přístup do jednotlivých podlaží umožňovalo elegantní art décové dvouramenné schodiště, umístěné v zaobleném dvorním rizalitu. Suterén sloužil jako zázemí domu, proto zde byly umístěny zejména pomocné provozy jako kotelna, kuchyň umývárna nádobí, mandl, prádelna se správkárnou, sušárna, umývárna a uhelný sklep. Vedle toho zde však byl i dvoupokojový byt domovníka spolu se dvěma pokoji a jídelnou pro personál, složený vedle denních pracovníků také z 5 sester a kuchařky. Patro sloužilo jako mužské oddělení. Oproti přízemí zde byly hned dvě denní místnosti - jedna pro kuřáky (nad kanceláří správce) a druhá pro nekuřáky, mezi kterými se nacházela modlitebna s oltářem v arkýři nad hlavním vstupem a opět sesterna, toalety, koupelny umyvárny, přípravna, terasa, 12 čtyřlůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje. Centrální část podkroví sloužila k ubytování správce, který zde měl velkometrážní čtyřpokojový byt, který doplňovaly dva pokoje pro personál. Pouhé tři roky po dostavbě bylo rozhodnuto o rozšíření budovy, čímž její kapacita po dokončení v roce 1932 vzrostla ze 140 na 180 osob. V budově se zachovala celá řada hodnotných a kvalitních prvků v duchu art déco, ať už obě honosná schodiště, kyvné dveře, původní zárubně a dveřní výplně pokojů pacientů i personálu či původní okenní výplně, které jsou stále v dobré kondici. Svému účelu dům sloužil až do konce druhé světové války a následně byl využíván jako plicní oddělení místní všeobecné veřejné nemocnice. V roce 1968 se sem z Bezručovy ulice přestěhovala porodnice, která zde fungovala až do roku 2002.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

AU Annemarie in der (et al.). Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge. Böblingen: Wilhelm Schlecht 1988
SOkA Jablonec nad Nisou, Archiv města Jablonec nad Nisou,
Sbírka map a plánů
KOVÁŘ, M. Pavel, KAUCKÝ, J. a KOUMAR, Robert. Situační plán - Jablonec n/Nisou: se správným seznamem ulic, autobusových a vlak. linek a tratí el. dráhy. Jablonec nad Nisou: 1947
Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadusložka domu čp. 2700
Adressbuch der Stadt Gablonz a. N. Gablonz an der Neisse: Emil Böhme 1931
Adressbuch der Stadt Gablonz a. N. Gablonz an der Neisse: Emil Böhme 1939

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Boční průčelí na výřezu plánové dokumentace

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Projekt márnice

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys suterénu

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys patra

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt přístavby

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys suterénu a přízemí přístavby

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt oplocení

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Městský chorobinec (28) a okresní chorobinec (29) na výřezu panoramatické mapy města z roku 1931. V pozadí patrné bývalé jatky (15)

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Chudobinec krátce po dostavbě

AU Annemarie in der (et al.). Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge

[IMG]

Dvorní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail kryté terasy v přízemí

Foto J. Zeman

[IMG]

Portikus hlavního vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní část

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní schodiště s bohatou art décovou ornamentikou

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail hlavních vstupních dveří

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail dekorativní výzdoby hlavního schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní elegantní art décové dveře ve vestibulu

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Historické kyvné dveře někdejší modlitebny

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do bývalé modlitebny

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled k modlitebně z hlavního schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Chodba v první patře

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní dveře s nadsvětlíkem v prvním podlaží

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do typického pokoje

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní art décové schodiště v přístavbě

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail schodiště přístavby

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstup do pokoje sester v podkroví přístavby

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní výklopné okno

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail art décového vnějšího oplocení areálu

Foto J. Zeman

[IMG]

Letecký snímek celého areálu

Mapy.cz