RSS Facebook

Karta stavby 

Věžový dům v Jabloneckých Pasekách

 
Pasecké náměstí | Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky 3358
Bad Schlag
GPS: 50.7339981N, 15.1897572E
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1967 - 1973
Sloh:
Neofunkcionalismus
O stavbě

Věžový dům na čp. 3358 na Paseckém náměstí představuje nejvyšší stavbu na Jablonecku. Ústředním investorem bylo Ministerstvo těžkého průmyslu, vrchním investorem Závody silnoproudé elektrotechniky Praha a vybudován byl pro bytová družstva národních podniků Elektro-Praga a Skleněná bižuterie. Zastavovací plán byl vypracován na základě směrného plánu ing. Jiřího Hubky z KPÚ Liberec. Zástavba byla rozdělena do 4 etap. V první a druhé se počítalo s vybudováním inženýrských sítí a výstavbou věžového domu. Nerealizovaná třetí etapa počítala s výstavbou dalších dvou až tří věžových domů a rodinných domů na místech nevhodných pro věžovou zástavbu, které měla v rámci čtvrté etapy doplnit občanská vybavenost (škola, tělovýchovné středisko a nová úprava tehdejšího Fučíkova náměstí). Pro stavbu bylo rozhodnuto užít projektu SBD n. p. Vodní stavby Praha, na základě kterého vznikl dům čp. 1641 v Evropské ulici na Praze 6 s atypickou monolitickou konstrukcí gottwaldovského (zlínského) typu, stavěné do ocelového bednění typ Centroprojekt o modulu 6 x 6. Autorem architektonického řešení byl Ing. arch. Jan Jaroš z KPÚ Praha. Provedení stavby, při níž byla mj. použita technologie posuvného bednění, měl na starosti n. p. Průmstav Pardubice. Konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet se sloupy kruhového profilu. Zavětrování v příčném směru je provedeno celkem čtyřmi zavětrovacími stěnami o tloušťce 15 cm v každém podlaží. Výplňové zdivo je ze škvárobetonových tvárnic o síle 30 cm a příčky z dutých cihel. Dům završuje pochůzná terasa. V přízemí byla situována kočárkárna, prostor pro popelnice, prodejna Jednota a příslušenství pro úklidovou četu. V suterénu sklepy, 4 prádelny a strojovna. Na každém patře se pak nachází 4 bytové jednotky 3+1 a 2 malometrážní jednotky 1+1. Součástí každého podlaží byl i shoz na odpadky. V posledním podlaží se nacházela konferenční místnost s přilehlým bufetem. Atypický dům má celkovou výšku 45 metrů a na rozdíl od běžné bytové výstavby byl vybudován na principu železobetonového skeletu. Pro fasády byly zvoleny břízolitové omítky v decentní barevné kombinaci světle šedá a bílá jako v případě pražského "dvojčete" paseckého věžáku. Ačkoliv svou hmotou novostavba razantně zasáhla do obrazu Jabloneckých Pasek s rozptýlenou, drobnou zástavbou, což lakonicky komentovala i dobová kronika: „Do současného rámce paseckého prostředí věžák zrovna nezapadá. Vyrůstá v těsném prostředí nízkých domů, ale to už je osud těchto moderních staveb, že je nelze sladit se starým osídlením", nelze ji upřít jisté urbanistické kvality. Díky svému situování v centru obce tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Pasek a poměrně zdařile doplňuje okolní působivý krajinný rámec.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 3358.
SOkA Jablonec, MNV Jablonec nad Nisou, městská kronika 1961–68.
/> HEMR, Jiří. 35 let trvání národního podniku Průmstav Pardubice: 35 let práce na budování průmyslové základny ČSSR. Pardubice: Průmstav, 1986.

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
www.pamatkovykatalog.cz

[IMG]

Celkový pohled na dům

Foto J. Zeman

[IMG]

Historický snímek z roku 1987

Stanislav Šetina

[IMG]

Dobová vizualizace zachycující třetí etapu

MMJ, ASÚ

[IMG]

Celkový perspektivní pohled

MMJ, ASÚ

[IMG]

Studie

MMJ, ASÚ

[IMG]

Řezy terénem

MMJ, ASÚ

[IMG]

Parter věžového domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Horní partie domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Dvojče jablonecké stavby, takřka identicky koncipovaný věžový dům na Evropské třídě v Praze 6

Foto J. Zeman