RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Miroslav Drofa

 

1908 Všehrdy

1984 Zlín

O autorovi

Architekt Miroslav Drofa se narodil ve Všehrdech u Plzně. Po ukončení studií na Vyšší stavební průmyslové škole v Plzni v roce 1928 nastoupil do stavebního oddělení firmy Baťa ve Zlíně jako konstruktér a rozpočtář. Zde se přes návrhy rodinných domů dostal postupně k projektům občanského vybavení a průmyslových staveb pro koncern Baťa u nás i v zahraničí. Jak podotýká Jaroslav Hošek „strohý ekonomický tlak se stal zcela překvapivě nejspolehlivější zárukou jednotnosti a čistoty architektonického výrazu. Kategorický požadavek variabilního využití všech objektů přivedl na svět jednotný konstrukční systém, umožňující při vysoké výrobní racionalizaci jedinečné, morálně téměř nestárnoucí urbanistické skladby a současně přispěl ke zrodu nových urbanistických kvalit, k onomu šťastnému spojení zeleně s volně stojícími objekty, s otevřenými pohledy na straně s přirozenou zelení.“ Po druhé světové válce se v roce 1945 transformovalo stavební oddělení firmy Baťa do nástupnické organizace Stavosvit a v roce 1952 do firmy Centroprojekt. Drofa se snažil navazovat na předválečnou tvorbu a věnoval se v této době návrhům obytných staveb pro Zlín, kde je mj. autorem prvních realizací věžových činžovních domů u nás a také oblasti průmyslových staveb. Jeho tvorba se vyznačuje racionálním přístupem k prostorovému, dispozičnímu a konstrukčnímu řešení staveb a „ušlechtilým výtvarným projevem bez módních a dobových výkyvů“, přičemž zároveň patřil k zastáncům typizace v architektuře, což dokládají i jeho vlastní slova. „Typizace a unifikace? Sám jsem prožil většinu svého pracovního života v přísném režimu ovládaném tvrdou, někdy až přehnanou typizací. Když po mnoho let mohu pozorovat kolem sebe výsledky tehdejší práce, jsem stále více přesvědčen o velkém přínosu, který typizace přináší do tvorby životního prostředí. Dokonce si myslím, že jednotu výrazu životního prostředí si není možno představit bez určité formy unifikace a typizace. Samozřejmě je zde nebezpečí nesprávného, nebo necitlivého zneužití těchto metod. I to znám z vlastní praxe.“

Stavby na jiných místech
Soubor staveb ve Zlíně

Literatura

HOŠEK, Jaroslav. Architekt Miroslav Drofa/75. Československý architekt 1983, roč. XXIX, č. 25, příloha A Fórum 1983, nepag.
Centroprojekt, projektová a inženýrská organizace, Gottwaldov: k 50. výročí vzniku a k výročí 30 let práce pro rozvoj socialistické společnosti. . Gottwaldov: vl. n., 1975, nepag.

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
www.archinform.net

abART:
cs.isabart.org

ARCHITECTUUR:
architectuul.com

Biografický slovník:
biography.hiu.cas.cz

Zlínský architektonický manuál:
zam.zlin.eu

Stavby autora

[IMG]

1962 Jablonex

[IMG]

1965 Závod na kovovou bižuterii