RSS Facebook

Karta stavby 

Spořitelna a muzeum Železný Brod

 
náměstí 3. května 37 | Železný Brod
GPS: 50.6429603N, 15.2537656E
Autor:
Jindřich Freiwald - (Freiwald - Böhm)
Autor:
Jaroslav Böhm - (Freiwald - Böhm)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1934 - 1936
Sloh:
Funkcionalismus
O stavbě

Záměr na zbudování nové spořitelny na hlavním železnobrodském náměstí se objevil již v roce 1924, nicméně samotná realizace byla dokončena až v roce 1936. Velkou roli v tomto případě hrála skutečnost, že novostavbě měl ustoupit jeden z nejstarších dřevěných domů ve městě, tzv. Klemencovsko. Proti tomuto kroku protestoval nejen tehdejší Státní památkový úřad, ale i řada spolků, mj. Svaz Československých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, Sdružení pro povznesení znalosti památek či Klub za starou Prahu. Architektonická soutěž na novostavbu proběhla v roce 1931, přičemž vítězem se stala firma Freiwald-Böhm a stavební povolení bylo uděleno o tři roky později. Rozsáhlý, funkcionalismem ovlivněný objekt náleží bezesporu k nejzdařilejším realizacím ateliéru Freiwald & Böhm a to i přesto, že v době svého vzniku se nesetkal s příliš pozitivními reakcemi, zejména ze strany památkové péče, vzhledem k demolici značné části Klemencovska, z nějž prakticky zůstalo zachováno pouze průčelí. Na druhou stranu je třeba ocenit poměrně citlivé a organické začlenění novostavby do organismu města, sledující průběh ulic, čímž se architektům podařilo domu vtisknout dynamiku, podpořenou navíc kontrastem režného zdiva a bělninového obkladu spořitelny. Autory alegorií práce s spořivosti nad vstupem do spořitelní haly a muzea byli pedagogové místní uměleckoprůmyslové školy, Jaroslav Brychta s Ladislavem Přenosilem. Objekt se dodnes dochoval v autentickém stavu s řadou hodnotných prvků, mj. prostorem pokladny s leptanými skly od Zdeňka Juny, skleněnou fontánou od Aloise Meteláka, mozaikou navrženou Oldřichem Žákem či původním mobiliářem.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Městský úřad Železný Brod, stavební archiv, složka domu čp. 37 FREIWALD Jindřich. Naše stavby, Praha 1924.
WIRTH, Zdeněk. Novostavba spořitelny města Železného Brodu. Umění IX, s. 458-459. Praha 1936
ŠTERNOVÁ, Petra. Karta Spořitelna a muzeum čp. 37, obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2011, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.
HOFMAN, Jan. Nové technické dílo v starém městě, vesnici, přírodě. Praha: Česká matice technická 1943
HAVRÁNEK, František, ed., SOCHOR, František, ed. a JEŽEK, Karel, ed. Železný Brod, město skla a stavebních památek. V Praze: Národohospodářská propagace Československa, 1946.

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
www.topomomo.eu

hrady cz:
www.hrady.cz

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto P. Šternová, archiv digitální fotografie NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Nerealizovaný projekt z října 1934 od Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, průčelí do náměstí

Městský úřad Železný Brod, stavební archiv, složka domu čp. 37

[IMG]

Realizovaný projekt z června 1935 od Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, průčelí do náměstí

Městský úřad Železný Brod, stavební archiv, složka domu čp. 37

[IMG]

Realizovaný projekt z října 1934 od Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, půdorys přízemí

Městský úřad Železný Brod, stavební archiv, složka domu čp. 37

[IMG]

Budova krátce po dokončení

Městské muzeum Železný Brod

[IMG]

Celkový pohled z náměstí na historickém snímku

HAVRÁNEK, František, ed., SOCHOR, František, ed. a JEŽEK, Karel, ed. Železný Brod, město skla a stavebních památek.

[IMG]

Zakřivené boční průčelí, sledující konfiguraci komunikace

Městské muzeum Železný Brod

[IMG]

Spořitelní dvorana

Městské muzeum Železný Brod

[IMG]

Zasedací síň spořitelny

HAVRÁNEK, František, ed., SOCHOR, František, ed. a JEŽEK, Karel, ed. Železný Brod, město skla a stavebních památek

[IMG]

Stránka z knihy Nové technické dílo v starém městě, vesnici, přírodě, pranýřující razantní vstup novostavby do obrazu města

HOFMAN, Jan. Nové technické dílo v starém městě, vesnici, přírodě.

[IMG]

Jihozápadní průčelí, sledující linii komunikace

Foto P. Šternová, archiv digitální fotografie NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Pohled na hlavní průčelí z balkonu hotelu Cristal

Foto J. Zeman